ETEN met passie

HISTORIE VAN VOEDSEL


Eten is door de miljoenen jaren heen een blijvende noodzaak gebleken!!!

Dat betekend dat zolang er mensen op aarde leven zij hebben gegeten om voort te kunnen blijven leven! Alles wat zij in de natuur vonden probeerden ze te eten. Vanzelf sprekend kwam er een scheiding tussen iets wat niet lekker was of niet beviel in de maag. Daaruit vloeide voort dat men het eten wilde bewaren. Er was immers niet altijd eten voor handen. Op dat moment gingen mensen hun voedsel koken. Toen zij dit deden konden de hersenen van de mens verder ontwikkelen en daardoor nieuwe en complexe handelingen verrichten. Een volgende nieuwe ontwikkeling in de evolutie.